Acatistul Nasterii Domnului Nostru Iisus Hristos

Condacul 1
Tu, Doamne, ai ales dintre toate neamurile o Preacurata Fecioara si din ea s-a nascut cu trupul Fiul Tau, Hristos Dumnezeul nostru, pentru care noi, robii Tai, Iti aducem, Stapane, cantare de multumire. Tu insa, avand nespusa milostivire, izbaveste-ne din toate necazurile, pe noi cei care cantam: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slava Tie.

Icosul 1
Multime de ingeri s-a adunat sa vada Nasterea cea negraita si vazand pe Ziditorul lor culcat in iesle ca un prunc, s-au mirat si cu frica mare s-au inchinat Celui Nascut si Celei ce L-a nascut, cantand:
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai nascut din Tatal mai inainte de veci.
Slavă Tie, Cel ce toate le-ai facut impreuna cu Tatal si cu Duhul;
Slavă Tie, Cel ce ai venit sa mantuiesti pe cei pierduti;
Slavă Tie, ca ai luat chip de rob;
Slavă Tie, Povatuitorul celor rataciti;
Slavă Tie, Mantuitorul celor ce pier;
Slavă Tie, Cel ce ai daramat peretele vrajbei;
Slavă Tie, ca iarasi ai deschis raiul cel inchis prin neascultare;
Slavă Tie, ca ai iubit, in chip negrait neamul omenesc;
Slavă Tie, ca ai prefacut in Cer pestera de pe pamant;
Slavă Tie, ca ai facut pe Fecioara care Te-a nascut, Prestol de heruvimi;
Iisuse Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slava Tie.

Condacul al 2-lea
Vazand Ingerii cei netrupesti pe Stapanul lor luand trup din Preacurata Fecioara, s-au spaimantat si au zis: preaslavita si nepatrunsa este pentru noi aceasta Taina si cu frica au cantat: Aliluia.

Icosul al 2-lea
Toata faptura cea intelegatoare s-a spaimantat si multumind canta taina Nasterii Tale, Stapane, iar puterile ceresti se bucura, glasuind: Slava intru cei de sus, lui Dumnezeu, si pamantul cu oamenii se bucura, iar noi cantam neincetat:
Slavă Tie, Cel ce esti slavit intru cele de sus ca Dumnezeu;
Slavă Tie, Cel ce ai facut pace pe pamant;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai impacat cu Tatal;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai aratat noua pe pamant;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai intrupat negrait din fecioara;
Slavă Tie, Cel ce ai stralucit ca o stea;
Slavă Tie, ca prin aceasta pe magi i-ai chemat la inchinare;
Slavă Tie, Cel ce ai primit darurile lor cu milostivire;
Slavă Tie, Cel ce ai invatat toata faptura sa slujeasca Tie;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai inteleptit pe noi sa-Ti cantam Tie;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai unit pe noi cu Tine;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai mantuit pe noi;
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slava Tie.

Condacul al 3-lea
Puternic intru tarie, Dumnezeu al pacii si Tata al bunatatilor ai venit pe pamant sa mantuiesti lumea ce pierea in necazuri. Acum, Tu Te nasti la Betleem, ca un prunc, din Fecioara care s-a arata Maica si Mijlocitoare a mantuirii tuturor celor ce slavesc intruparea Ta cu cantarea:Aliluia.

Icosul al 3-lea
Avand pe Maica Ta cea Preacurată rugătoare neincetată, veselindu-ne, cantăm Taina intrupării Tale, Stapane, si Nasterea din Fecioară bineplacută lui Dumnezeu, grăind:
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai născut in chip negrăit din Fecioară;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai arătat nouă adancul iubirii Tale de oameni;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai iubit pe noi in chip nespus;
Slavă Tie, Cel ce ai căutat oaia cea pierdută;
Slavă Tie, Cel ce Te-ai bucurat cu ingerii de găsirea ei;
Slavă Tie, Cel ce ai pus-o pe umerii Tăi;
Slavă Tie, Cel ce ai dus-o la Tatăl;
Slavă Tie, Cel ce ai făcut cu oamenii si cu ingerii o singura turma;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai arătat nouă mare si negrăita milă;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai iubit pe noi mai mult decat toata zidirea;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slavă Tie.

Condacul al 4-lea
Furtună de ganduri indoite avand mai inainte neprihanitul Iosif, acum, inlăuntrul pesterii Dumnezeiesti, vede cele peaslăvite. Văzand insă ca un om se naste din Fecioară, a inteles din lucrare că este Dumnezeu adevărat si de aceea s-a inchinat, cantand: Aliluia.

Icosul al 4-lea
Auzind păstorii pe Ingerul ce le-a vestit că s-a născut Mantuitorul lumii in cetatea lui David, au alergat in grabă si L-au văzut pe Acesta in iesle ca un miel nevinovat, din pantecele Fecioarei născut, in iesle culcat si au slujit cu bunăcuviintă Celei ce a născut si in faţa lui Iosif cu frica au stat, povestind cele spuse lor si inchinandu-se Celui Născut au zis:
Slavă Tie, Mielul lui Dumnezeu si Mantuitorul lumii;
Slavă Tie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ne-ai arătata nouă minuni negrăite;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai invrednicit pe noi să ascultăm cantare ingerească;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai invăţat să Te slăvim impreună cu ingerii;
Slavă Tie, Cel ce ai inţelepţit pe ingeri si pe oameni să-Ti cante Tie;
Slavă Tie, Cel ce ai făcut bucurie pe pamant si in ceruri;
Slavă Tie, că pentru Tine se bucură cele ceresti cu cele pamantesti;
Slavă Tie, ca prin Tine se unesc cele pamantesti cu cele ceresti;
Slavă Tie, Cel ce ai arătat neputincioasă puterea diavolului;
Slavă Tie, Cel ce ne-ai izbavit de chinurile aceluia;
Slavă Tie, bucuria negrăită a celor ce cred in Tine;
Slavă Tie, dulceaţa nespusă a celor ce Te iubesc pe Tine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slavă Tie.

Condacul al 5-lea
Steaua cea mult strălucitoare vestind Nasterea lui Hristos, a fost văzută de magii cei iubitori de stele si, conducandu-se după ea, au ajuns la Cel Neajuns, L-au văzut pe Cel Nevăzut si, bucurandu-se, I-au cantat: Aliluia.

Icosul al 5-lea
Vazand impăratii caldeeni in mainile Fecioarei pe Imparatul impăratilor, ce stătea ca pe un tron de Heruvimi si socotind a fi Stăpanul, chiar dacă a primit chip de rob, s-au grăbit a-I aduce daruri: aur, precum unui Impărat a toate; tămaie, precum lui Dumnezeu; smirnă, precum unui muritor si, inchinandu-se, I-au cantat:
Slavă Ţie, Cel ce ai răsărit tuturor, lumină;
Slavă Ţie, Cel ce prin stea ne-ai chemat să ne inchinăm Tie;
Slavă Ţie, Cel ce ai mustrat mania de fiară a lui Irod;
Slavă Ţie, Cel ce ai arătat le vedere uneltirea lui zadarnică;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de inselăciunea acestuia;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai invătat să ne inchinam Tie, Soarele dreptatii;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat toate cu lumina cunostintei;
Slavă Ţie, Cel ce prin Nasterea Ta ai lepădat inchinarea la idoli;
Slavă Ţie, Cel ce ai nimicit stăpanirea vrăjmasului pană la sfarsit;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai invătat să ne inchinam Tie impreună si Tatălui si Duhului;
Slavă Ţie, Cel ce pentru noi ai zdrobit capul sarpelui amagitor;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbăvit de vesnica moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce pentru noi Te-ai intrupat, Slavă Tie.

Condacul al 6-lea
Vestirile dumnezeiasti cele pentru Tine, Mantuitorule, implinindu-se, pe pamant Te-ai arătat, si acum in pestera saracacioasa Te-ai născut din curata Fecioară. Tu bogat fiind, pentru noi de bună voie ai sărăcit, pentru ca oamenii să se imbogătească si să-Ti cante cu credintă: Aliluia.

Icosul al 6-lea
Răsărit-ai din Fecioara si din Maica Ta Neispitită de nuntă, Iisuse, luminand precum soarele si alungand minciuna intunericului, iar demonii nerăbdand tăria Ta, Mantuitorule, toti s-au cutremurat si iadul văzand minunea, s-a temut, iar noi cu multumire iti cantăm:
Slavă Ţie, Mântuitorul lumii;
Slavă Ţie, Sfărâmătorul demonilor;
Slavă Ţie, Cel ce ai infricosat cu nasterea ta pe incepătorul minciunii;
Slavă Ţie, Cel ce ai zdrobit inchinarea la idoli;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat toate cu lumina cunostintei de Dumnezeu;
Slavă Ţie, Cel ce ai izgonit intunericul necunostintei;
Slavă Ţie, Cel ce ca o Piatră ai izvorat tuturor apa mantuirii;
Slavă Ţie, Cel ce ai potolit setea lui Adam si a lui David;
Slavă Ţie, ca prin Nasterea Ta, precum un soare toate le-ai luminat;
Slavă Ţie, Cel ce ai inconjurat pamantul cu razele luminii harului;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai arătata nouă pe pămant făgăduinta;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbavit pe noi de blestemul părintesc;
Iisuse Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, slava Tie.

Condacul al 7-lea
Vrand să ne descoperi taina cea din veac ascunsă, din toată zidirea ai ales slujitori ai tainei, Mantuitorule. De la ingeri pe Gavriil, de la oameni pe Fecioara, din ceruri steaua, de pe pămant pestera, unde ai binevoit să te nasti, iar noi, minunandu-ne de intelepciunea Ta cea negrăită, cantam: Aliluia.

Icosul al 7-lea
Făptură nouă Te-ai arătat, luand trup Ziditorule al tuturor; din pantece fără sămantă ai răsărit si păstrandu-l nestricat ne-ai arătat pe Mijlocitoarea mantuirii, iar noi cantam:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ne-ai dat nouă Mamă pe Maica milostivirii ce Te-a născut;
Slavă Ţie, că pe aceasta si după Nastere ai păstrat-o Fecioară;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să mantuiesti pe Adam;
Slavă Ţie, Cel ce ai potolit lacrimile;
Slavă Ţie, Cel ce ai venit să mantuiesti toate;
Slavă Ţie, Cel ce ai rupt zapisul păcatelor noastre;
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat chipul smereniei;
Slavă Ţie, Cel ce pentru noi ai sărăcit;
Slavă Ţie, că prin săracia Ta pe noi ne-ai imbogătit;
Slavă Ţie, că ne-ai imbrăcat cu haina mantuirii;
Slavă Ţie, că prin iubirea Ta pe noi ne-ai mantuit;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slavă Tie.

Condacul al 8-lea
Văzand străină si preaslavită Nasterea Ta ce s-a săvarsit in pesteră, să ne instrăinam mai mult de lumea ce desartă si mintea la cele dumnezeiesti să o suim. Că pentru aceasta s-a arătata Dumnezeu pe pămant om smerit, ca să-i ridice la Ceruri pe cei ce cantă Lui: Aliluia.

Icosul al 8-lea
Tot esti iubire, tot esti dulceată pentru cei ce te iubesc pe Tine, Hristoase Dumnezeule, si coborarea Ta Dumnezeiasca o slăvim, că din fecioară curată Te-ai născut pe pămant ca să ne ridici la ceruri pe noi, cei ce Iti cantăm:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu,Cel ce pe pămant Te-ai născut;
Slavă Ţie, Cel ce in chip negrăit Te-ai intrupat din Fecioară;
Slavă Ţie, că Te-ai arătat nouă;
Slavă Ţie, că departe fiind, pe noi la Tine ne-ai chemat;
Slavă Ţie, că esti a noastră bucurie nespusă;
Slavă Ţie, dulceata inimilor noastre;
Slavă Ţie, că prin Nasterea Ta lumina mantuirii ne-ai strălucit;
Slavă Ţie, Cel ce ai vărsat lacrimi pentru mantuirea noastră;
Slavă Ţie, că prin acestea focul patimilor noastre l-ai stins;
Slavă Ţie, că de necurătia patimilor ne-ai spălat;
Slavă Ţie, că din moarte ne-ai curătit;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel ce pentru noi te-ai intrupat, Slavă Tie.

Condacul al 9-lea
Toata intelepciunea si toata mintea ingereasca si omeneasca nu pot sa priceapa Taina Nasterii Tale negraite, totusi, preabunule Stapane, primeste dragostea si credinta noastra si ne mantuieste pe noi care cantam: Aliluia.

Icosul al 9-lea
Pe ritorii cei mult vorbitori ii vedem nedumeriti , ca pe niste pesti fara de glas, nestiind ce sa spuna despre intruparea Ta, Stapane, ca fiind Dumnezeu desavarsit te-ai aratat si om desavarsit si din Fecioara neispitita de nunta cum Te-ai nascut? Noi insa nepunand la indoiala aceasta Taina, cu o singura credinta Te slavim, cantand:
Slavă Ţie, Ipostasul intelepciunii lui Dumnezeu;
Slavă Ţie, negraita Bucurie a tuturor;
Slavă Ţie, ca pe intelepti i-ai aratat neintelepti;
Slavă Ţie, ca pe cei ce Te-au ispitit i-ai rusinat
Slavă Ţie, ca toata impletitura de basme ai stricat;
Slavă Ţie, ca pe toti i-ai luminat cu lumina cunostintei de Dumnezeu;
Slavă Ţie, ca in toate cu intelepciune ai lucrat;
Slavă Ţie, ca pe multi cu pricepere i-ai luminat;
Slavă Ţie, ca noua calea mantuirii ne-ai aratat;
Slavă Ţie, ca esti adanc neajuns de milostivire;
Slavă Ţie, ca esti noian de bunatati si de iubire de oameni;
Iisuse Fiul lui Dumnezeu, cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slava Tie.

Condacul al 10-lea
Vrand sa mantuiasca lumea ce se afla pe calea pierzarii, ca un prunc se naste din Fecioara si in scutece in iesle se infasa, dezlegand legaturile cele multe ale pacatelor noastre: El este Fiu al lui Dumnezeu si se arata Fiu al Fecioarei! Si pe toate cu intelepciune le tocmeste ca sa mantuiasca pe cei ce canta Lui: Aliluia.

Icosul al 10-lea
Peretele si stalpul rautatii celei potrivnice lui Dumnezeu si rod al faradelegii s-a aratat Irod , vrand sa ia viata Pruncului Iisus si pe pruncii cei nevinovati i-a secerat cu sabia, precum spicele necoapte ale tarinii, iar noi, lepadand orice rautate a inimilor noastre Sa-L proslavim pe cel ce a venit sa ne mantuiasca si sa-i cantam:
Slavă Ţie, Cel ce uneltirea lui Irod zadarnica ai aratat-o;
Slavă Ţie, ca pruncii ucisi de acesta cu ingerii i-ai numarat;
Slavă Ţie, pierzatorul rautatii;
Slavă Ţie, invatatorul smereniei si indreptatorul celor rataciti;
Slavă Ţie, Cel ce ai luminat tuturor lumina dreptatii;
Slavă Ţie, Cel ce ai invatat pe toti smerenia si blandetea;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai invatat a te cunoaste pe Tine;
Slavă Ţie, ca prin Nasterea Ta ai sfintit pantecele ce Te-a nascut;
Slavă Ţie, Cel ce ai primit daruri de la magi si de la pastori;
Slavă Ţie, ca si pe cele necuvantatoare le-ai invatat a sluji Tie;
Slavă Ţie, Cel ce ai sfintit toata faptura;
Iisuse Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slava Tie.

Condacul al 11-lea
Toata cantarea pe care vrem sa o aducem cu vrednicie intruparii Tale, se biruieste si mai lesne este sa tacem. Caci daca Ti-am aduce cantari nenumarate, precum nisipul marii, Imparate Preasfant, nimic nu facem cu vrednicie. Deci cu frica iti cantam: Aliluia.

Icosul al 11-lea
Lumina Neinserata stralucind din Fecioara Te-au vazut pe Tine cei ce sedeau in intunericul si in umbra mortii, Mantuitorul nostru, si s-au luminat cu focul dumnezeirii Tale si Tie, Datatorule de lumina, Ti-au cantat:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Lumina cea neapusa;
Slavă Ţie, Soarele dreptatii, ca prin Nasterea Ta toate le-ai luminat;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai luminat cu multa lumina a cunostintei Tale;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izvorat noua râul harului cel nesecat;
Slavă Ţie, Cel ce ai adapat cu indestulare pe cei insetati de mantuire;
Slavă Ţie, ca celor ce te iubesc pe Tine le-ai aratat usoare jugul si sarcina Ta.
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai usurat de greutatea pacatelor noastre;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai izbavit de munca vrajmasului;
Slavă Ţie, ca prin venirea Ta pe pamant toate le-ai bucurat;
Slavă Ţie, ca ne-ai bucurat pe noi prin facerea din nou a lumii;
Slavă Ţie, ca te-ai aratat hotar al nadejdilor noastre;
Slavă Ţie, ca noi, fiind vrajmasi cu Tatal nostru, ne-ai impacat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai intrupat pentru noi, Slavă Ţie.

Condacul al 12-lea
Cel ce ai venit sa dai Har si sa dezlegi pacatele tuturor, prin intruparea Ta, Mantuitorule, prin aceasta iarta greselile noastre si rupe zapisul pacatelor noatre, iar noi Nasterea Ta cea nespusa slavind, vom canta neincetat: Aliluia.

Icosul al 12-lea
Cantand intruparea Ta, Te laudam, Te binecuvantam si ne inchinam Tie, Mantuitorul nostru, si credem ca Domn si Dumnezeu esti mantuindu-i pe toti cei ce nadajduiesc intru Tine si Nasterea Ta negraita din Fecioara o proslavesc si canta asa:
Slavă Ţie, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce esti inchinat intru cei de sus impreuna cu Tatal si cu Duhul;
Slavă Ţie, Cel ce esti slavit de multimile celor pamantesti si al celor ceresti;
Slavă Ţie, Cel ce ne-ai descoperit Taina cea din veac ascunsa;
Slavă Ţie, ca prin Tine ni s-a aratat noua iubirea cea negraita;
Slavă Ţie, Impodobitorul a toata faptura;
Slavă Ţie, Mantuitorul nostru Cel Preamilostiv;
Slavă Ţie, Cel ce intaresti scepturile celor de pe pamant cu smerenie imparateasca;
Slavă Ţie, Cel ce esti Bisericii temelie si intarire;
Slavă Ţie, podoaba si mantuirea tuturor credinciosilor;
Slavă Ţie, Cel ce ii impodobesti pe ierarhii si preotii evlaviosi cu intelepciune si marire;
Slavă Ţie, ca esti trupurilor noastre Doctor si vindecare;
Slavă Ţie, ca esti Podoaba si Mantuitorul sufletelor noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel ce te-ai intrupat pentru noi, Slavă Ţie.

Condacul al 13-lea
Preadulce si Preabunule Iisuse, Mantuitorul nostru, Ziditorule si Stapane! Primeste acum aceasta neinsemnata rugaciune si multumita a noastra, precum ai primit inchinarea si darurile magilor, si ne pazeste pe noi, robii Tai, de tot necazul, si ne daruieste iertare pacatelor si ne izbaveste de chinurile cele vesnice pe noi, cei ce cu credinta slavim nasterea Ta din Fecioara si cantam Tie: Aliluia.

Acest articol a fost publicat în Uncategorized și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

4 răspunsuri la Acatistul Nasterii Domnului Nostru Iisus Hristos

  1. Ramona zice:

    Multumesc frumos.Va doresc si eu „La multi ani” si sarbatori fericite alaturi de cei dragi.

  2. Alex Androne zice:

    Crăciun fericit! Sfinte Sărbători binecuvântate! Bucurie, speranţă, dragoste frăţească şi înălţare sufletească!La mulţi ani fericiţi!

  3. Ramona zice:

    Multumesc mult, Alex. Bunul Dumnezeu sa-ti daruiasca toate cele bune si multi ani fericiti alaturi de toti cei dragi ai tai.Sarbatori binecuvantate!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s